Database Troms Database Nordland Database Nord-Trøndelag Database Sør
Trøndelag Database Møre og Rømsdal Database Buskerud Database for Finnmark Database for Hedmark Database for Oppland Database for Sogn og Fjordane Database for Hordaland Database for Rogaland Database for Vest-Agder Database for Aust-Agder Database for Telemark Database for Østfold Database for Oslo og Akershus Database for Vestfold
(Klikk på fylke)
Større Norgeskart
Delta valgt ut for overvåking


Om Elvedeltabasen
Hva er et delta ?


Fylkesoversikter

 • Østfold

 • Oslo/Akershus

 • Hedmark

 • Oppland

 • Buskerud

 • Vestfold

 • Telemark

 • Aust-Agder

 • Vest-Agder

 • Rogaland

 • Hordaland

 • Sogn og Fjordane

 • Møre og Romsdal

 • Sør-Trøndelag

 • Nord-Trøndelag

 • Nordland

 • Troms

 • Finnmark
 • Spandalselvas utløp i Lavangen, Troms
  © Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS
 • Oversikt over alle elvedelta i databasen
 • Elvedeltaene i databasen fordelt etter egenskaper
 • Faktaark om elvedeltabasen (PDF-fil) (138 Kb)

  Elvedeltadatabasen inneholder oversikter over arealsituasjonen i større norske elvedelta. Denne informasjonsbanken skal gi viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen av

 • naturverdiene generelt i elvedelta som en truet naturtype
 • det biologiske mangfoldet
 • kvartærgeologiske verdier • Sist oppdatert i 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal