Elvedelta

Til forsiden

Avgrensning av elvedeltaene

    Elvedeltaene er ulike, men det er prøvd å benytte felles måter for å avgrense deltaene på. I utgangspuktet er reglene nedenfor benyttet:

    Der marbakken kan identifiseres, er denne benyttet som ytteravgrensning.
    Der deltaet går over i ei elveslette, er avgrensningen satt til ca. 500 m innover elvesletta
    Der deltaet går over i ei meandrerende elv, er interessante detaljer innover i elva tatt med.
    Generellt er hele deltaflata tatt med, og avgrensingen satt der terrenget begynner å stige.

Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal