Til forsiden

Oversikt over brakkvannsdelta i databasen

 • Beskrivelse av Brakkvannsdelta

  FylkeKommuneElvVann/SjøRegineInngrep
  Østfold Halden Enningdalselva Iddefjorden 001.1A1 Lite berørt
  Østfold Fredrikstad Glomma Fredrikstad xxx.xx Middels berørt
  Buskerud Lier Lierelva Drammensfjorden 011.A0 Middels berørt
  Vestfold Tønsberg Aulielva Byfjorden 014.12 Middels berørt
  Vest Agder Kristiansand Tovdalselva Topdalsfjorden 020.4260 Middels berørt
  Vest Agder Søgne Søgneelva Høllen 022.110 Lite berørt
  Vest Agder Lindesnes Audna Sniksfjorden 023.A11 Lite berørt
  Vest Agder Lyngdal Lygna Lyngdalsfjorden 024.A0 Lite berørt
  Rogaland Gjesdal Dirdalsåna Høgsfjorden 030.2A Middels berørt
  Rogaland Gjesdal Frafjordåna Frafjorden 030.A1 Middels berørt
  Rogaland Forsand Espedalsåna Høgsfjorden 030.4A Middels berørt
  Rogaland Forsand Lyseåna Lysefjorden 031.41 Middels berørt
  Rogaland Hjelmeland Storåna Årdalsfjorden 033.A0 Middels berørt
  Rogaland Hjelmeland Vorma Jøsenfj./Tøtlandsvika 035.31 Middels berørt
  Hordaland Etne Etneelven Etnefjorden 041.A0 Middels berørt
  Hordaland Kvinnherad Uskedalselvi Hardangerfjorden 045.22 Middels berørt
  Hordaland Kvinnherad Storelva Dimmelsvik 045.31Z Middels berørt
  Hordaland Kvam Bruelva Hardangerfjorden 053.2Z Mye berørt
  Hordaland Masfjorden Haugsdalselvi Matrefjorden 067.2A Lite berørt
  Sogn og Fjordane Høyanger Storelva Sognefj. 070.22 Middels berørt
  Sogn og Fjordane Balestrand Vetleelvi Vetlefjorden 078.5A Lite berørt
  Sogn og Fjordane Balestrand Storelvi Fjærlandsfjorden 078.2A2 Mye berørt
  Sogn og Fjordane Sogndal Årøyelvi Barsnesfjorden 077.A1 Middels berørt
  Sogn og Fjordane Lærdal Lærdalselvi Lærdalsfjorden 073.A11 Mye berørt
  Sogn og Fjordane Luster Mørkridselvi Lustrafjorden 075.40 Middels berørt
  Sogn og Fjordane Gloppen Gloppeelva Gloppefjorden 087.20 Middels berørt
  Sogn og Fjordane Stryn Loelva Lobukta 088.2A Middels berørt
  Møre og Romsdal Vanylven Oselva Syvdsfjorden 093.22 Middels berørt
  Møre og Romsdal Vanylven Norddalselva/Vikelv Syvdsfjorden 093.32 Middels berørt
  Møre og Romsdal Vanylven Årskagelva Rovdefjorden 093.410 Middels berørt
  Møre og Romsdal Ørsta Bondalselva Hjørundfjord 097.1Z Middels berørt
  Møre og Romsdal Ørsta Norangsdalselva Norangsfjorden 097.4Z Middels berørt
  Møre og Romsdal Ørsta Urkeelva Norangsfjorden 097.420 Middels berørt
  Møre og Romsdal Norddal Tafjordelva Tafjord 099.Z Mye berørt
  Møre og Romsdal Stranda Korsbrekkeelva Sunnylvsfjorden 098.6A0 Middels berørt
  Møre og Romsdal Vestnes Tressa Tresfjorden 102.620 Middels berørt
  Møre og Romsdal Rauma Heenselva Isfjorden 103.41 Middels berørt
  Møre og Romsdal Nesset Visa Langfjorden 104.2A0 Middels berørt
  Møre og Romsdal Nesset Eira Eresfjorden 104.A Middels berørt
  Møre og Romsdal Fræna Moaelva/Sylteelva Frænafjorden 107.31 Middels berørt
  Møre og Romsdal Fræna Farstadelva Breivika 107.631 Middels berørt
  Møre og Romsdal Gjemnes Batnfjordselva Batnfjord 108.30 Middels berørt
  Møre og Romsdal Sunndal Usma Øksendalsbukta 109.4A0 Middels berørt
  Møre og Romsdal Sunndal Driva Sunndalsfjorden 109.A0 Mye berørt
  Møre og Romsdal Sunndal Ålvundelva Ålvundfjord 111.5A1 Middels berørt
  Møre og Romsdal Surnadal Toåa Todalsfjorden 111.A0 Middels berørt
  Møre og Romsdal Surnadal Søya Stangvikfjorden 111.7A0 Lite berørt
  Møre og Romsdal Surnadal Surna Surnadalsfjorden 112.A0 Middels berørt
  Møre og Romsdal Surnadal Bævra Hamnesfjorden 112.3A1 Middels berørt
  Møre og Romsdal Aure Todalselva Vinjefjorden 113.6Z Middels berørt
  Sør Trøndelag Trondheim Gaula Gaulosen 122.A11 Middels berørt
  Sør Trøndelag Hemne Fjelna Vinjefjorden 113.61 Middels berørt
  Sør Trøndelag Snillfjord Bergselva/Snildalselva Snillfj. 119.4Z Middels berørt
  Sør Trøndelag Rissa Skauga Trondheimsfjorden 132.A2 Middels berørt
  Sør Trøndelag Osen Steinsdalselva Steinsdalsosen 137.2A20 Middels berørt
  Nord Trøndelag Steinkjer Moldelva Hjellebotn 129.2Z Middels berørt
  Nord Trøndelag Levanger Rinnelva Trondheimsfjorden 126.7Z Middels berørt
  Nord Trøndelag Verdal Verdalselva Trondheimsfjorden 127.A0 Mye berørt
  Nord Trøndelag Namdalseid Årgårdselva Løgnin 138.A21 Lite berørt
  Nord Trøndelag Namdalseid Oksdøla Litl-botnet 138.3Z Lite berørt
  Nord Trøndelag Høylandet Kongsmoelva Indre Follafjorden 142.3A0 Middels berørt
  Nord Trøndelag Flatanger Storelva Jøssundfj 137.5Z Lite berørt
  Nordland Bodø Lakselva Misværfjorden 162.7A0 Middels berørt
  Nordland Narvik Elvegårdselva /Skjoma Skjomen 173.A0 Middels berørt
  Nordland Narvik Rombakselva Rombaksbotn 174.3A0 Lite berørt
  Nordland Narvik Storelva Skjombotnen 173.6A Middels berørt
  Nordland Bindal Åelva Osan/Floet 144.A1 Middels berørt
  Nordland Bindal Bogelva Tosen 144.610 Lite berørt
  Nordland Brønnøy Storelva Tosen 144.7A0 Lite berørt
  Nordland Leirfjord Hellesvikelva Leirfjorden 150.1 Lite berørt
  Nordland Leirfjord Storelva Meisfjorden 153.4Z Lite berørt
  Nordland Leirfjord Leirelva og Ranelva Leirfjorden 153.220 Middels berørt
  Nordland Vefsn Drevja Vefsnfjorden 152.2A0 Lite berørt
  Nordland Nesna Langseteelva Skogsleira 157.310 Lite berørt
  Nordland Hemnes Røssåga Sørfjorden 155.A0 Lite berørt
  Nordland Rana Straumdaleselva Øverstraumen 156.5Z Lite berørt
  Nordland Rødøy Reppaelva Reppa 159.720 Middels berørt
  Nordland Meløy Storåga Bjerangsfjorden 159.9Z Lite berørt
  Nordland Gildeskål Sundfjorddalselva Sundfjorden 161.120 Middels berørt
  Nordland Beiarn Beiarelva Beiarfjorden 161.40 Middels berørt
  Nordland Sørfold Lakselva Nordfjorden 166.51 Middels berørt
  Nordland Steigen Forsanelva Forsanbukta 170.HA Lite berørt
  Nordland Tysfjord Storvatnet Mannfjorden 171.61Z Lite berørt
  Nordland Tysfjord Austerdalselva Indre Tysfjord 171.8A0 Lite berørt
  Nordland Lødingen Heggedalselva Kanstadbotnen 177.7Z Lite Berørt
  Nordland Sortland Sørfjordelva Sørfjorden 178.54Z Lite berørt
  Troms Tromsø Tønsvikelva Grøttsundet 199.21 Middels berørt
  Troms Tromsø Skittenelva Grøtsundet 199.31 Lite berørt
  Troms Tromsø Lakselv Lakselvbukta 203.52 Lite berørt
  Troms Tromsø Breivikelva Ullsfjorden 203.2A0 Lite berørt
  Troms Kvæfjord Lakselva Gullesfjord 178.90 Lite berørt
  Troms Gratangen Meelva/Storelva Gratangsbotn 190.3A Middels berørt
  Troms Lavangen Spandalselva Lavangen 190.7Z Middels berørt
  Troms Målselv Målselva Malangen 196.A10 Lite berørt
  Troms Målselv Mårelva Aursfjorden 196.4Z Middels berørt
  Troms Balsfjord Nordkjoselva Balsfjorden 198.A0 Middels berørt
  Troms Lyngen Lyngsdalselva Lyngen 204.52 Middels berørt
  Troms Storfjord Signaldalselva Storfjorden 204.7 Lite berørt
  Troms Storfjord Skibotnelva Storfjorden 205.1 Lite berørt
  Troms Kåfjord Kåfjordelva Kåfjorden 206.A2 Lite berørt
  Troms Nordreisa Reisaelva Reisafjorden 208.A0 Lite berørt
  Troms Kvænangen Badderelva Badderfjorden 209.8A0 Middels berørt
  Troms Kvænangen Storelva Burfjorden 210.A0 Middels berørt
  Finnmark Vadsø Vestre Jakobselv Varangerfjorden 240.A11 Middels berørt
  Finnmark Vadsø Skallelva Varangerfjorden 239.30 Lite berørt
  Finnmark Alta Botnelva Kåfjordbotn 212.410 Lite berørt
  Finnmark Alta Mattiselva Kåfjordbotn 212.4A2 Lite berørt
  Finnmark Alta Altaelva Altafjorden 212.A0 Middels berørt
  Finnmark Alta Transfarelv Altafjorden 212.7A0 Lite berørt
  Finnmark Kvalsund Repparfjordelva Repparfjorden 213.A0 Lite berørt
  Finnmark Kvalsund Russelva Revsbotn 218.A0 Lite berørt
  Finnmark Porsanger Brennelva Brennelvfjord 224.2A0 Lite berørt
  Finnmark Porsanger Lakselva Porsangerfjorden 224.A0 Lite berørt
  Finnmark Porsanger Stabburselva Porsangerfj. 223.A11 Lite berørt
  Finnmark Porsanger Ytre Billefjordelva Porsangerfjorden 222.7A Lite berørt
  Finnmark Porsanger Børselv Porsangerfjorden 225.A10 Lite berørt
  Finnmark Lebesby Storelva Laksefjord 228.A11 Lite berørt
  Finnmark Lebesby Adamselva Laksefjord 229.1 Lite berørt
  Finnmark Lebesby Sørelva Storfjord 228.52 Lite berørt
  Finnmark Lebesby Lille Porsangerelva Laksefjorden 227.5A Lite berørt
  Finnmark Berlevåg Trollfjordelva Trollfjorden 235.1Z Lite berørt
  Finnmark Berlevåg Skonsvikelva Skonsvika 235.32 Lite berørt
  Finnmark Berlevåg Kongsfjordelva Austerbotn 236.51 Lite berørt
  Finnmark Tana Julelva Tanafjorden 234.5A0 Lite berørt
  Finnmark Tana Tanaelva Tanafjorden 234.A1 Lite berørt
  Finnmark Båtsfjord Vesterelv Syltefjord 237.71 Lite berørt
  Finnmark Båtsfjord Sandfjordelva Kvannvika 238.Z Lite berørt
  Finnmark Sør-Varanger Neidenelva Neidenfjorden 244.3 Lite berørt
  Finnmark Sør-Varanger Munkelv Neidenfjorden 244.420 Lite berørt
  Finnmark Sør-Varanger Grense Jakobselv Varangerfjorden 247.A0 Lite berørt

  Antall: 129

  Lite berørte : 58
  Middels berørte :65
  Mye berørte :6

  Arealstatistikk brakkvannsdelta i databasen

  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11210650.33.1
  Industri og handelsområder1213790.41.1
  Områder tilknytta veg/jernbane1225951.21.8
  Havneområder123294.60.1
  Flyplass124488.20.1
  Massetak/dagbrudd131540.50.2
  Deponier132613.40.2
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)141239.70.1
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)142816.40.2
  Åker og fulldyrka eng/beite2114624013.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2317763.32.3
  Skog og annen fastmark394982.728
  30328.80.1
  Skog31166.10
  Lauvskog31142720.812.6
  Barskog31210270.13
  Blandingsskog3131947.50.6
  Strand, dyner og sandflater3313024.30.9
  Fjell i dagen / blokkmark3321168.80.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl.sandbanker, strandenger m.m)33335356.510.4
  Myr4126849.82
  Strandsump42153.80
  Tidevannsflater42359.40
  Elver/kanaler511296928.8
  Sjøer,vann og tjern5121079.30.3
  Gruntvannsområder i elver/vann51318243.75.4
  Tidevannsflater52111954.43.5
  Gruntvannsområder i sjø52252064.115.4
  Hav og sjøområder52346714.213.8
  SUM339081.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal123384.26.9
  Jordbruksareal254003.415.9
  Skog og annen fastmark394982.728
  Våtmarker469632.1
  Vann5159748.147.1
  Ikke kartlagt900
  SUM339081.5100.0

  Statistikken er beregnet på grunnlag av 129 delta  Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal