Til forsiden

Orklas utløp i Orkdalsfj.

Regine: 121.A111 (ORKLA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 106
Kommune : Orkdal ( 1638)
Fylke : Sør Trøndelag ( 16 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1521-1
ØKblad : CG124-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus


Foto


© Norge i Bilder. August 2002


Det samme deltaet, ca 80 år senere enn det nederste bildet.
© Fjellanger Widerøe Foto AS


Orkla-deltaet ca 1950
© Fjellanger Widerøe Foto AS


Orkla-deltaet en gang på 1920-tallet. Bilder viser hvordan deltaet så ut før den
moderne industri-, havne- og vegutbyggingen tok til.
Fotograf ukjent. Bildet er utlånt av Orkdal kommune.Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret