Til forsiden

Drammenselvas utløp i Drammensfjorden (Drammen)

Regine: 012.A2 (DRAMMENSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 212
Kommune : Drammen ( 602)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1814-3
ØKblad : CJ041-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus


Foto


© Foto: Drammen kommune 1979


© Foto: Drammen kommune 1959


Bildet viser bybrua til venstre, Holmen og de to løpa av Drammenselva
© Foto: Drammen kommune 1937Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret