Til forsiden

Månes utløp i Tinnsjøen

Regine: 016.H11 (SKIENSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 36
Kommune : Tinn ( 826)
Fylke : Telemark ( 8 )
Høyde over havet: ca. 190 meter
N50blad : 1614-4
ØKblad : BR045-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret