Til forsiden

Storelvas utløp i Saudafjorden

Regine: 037.A0 (SAUDAVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 54
Kommune : Sauda ( 1135)
Fylke : Rogaland ( 11 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1314-3
ØKblad : AQ039-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret