Til forsiden

Storelvas utløp i Røldalsvatnet

Regine: 036.F1 (SULDALSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 73
Kommune : Odda ( 1228)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 380 meter
N50blad : 1314-1
ØKblad : AU043-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret