Til forsiden

Elvedelta i Aust-Agder

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Grimstad Nidelva Rore (41)019.AA
Froland Vatndalselva Skjeggedalsåni (334)020.BCA
Bygland Otra Åraksfjorden (40)021.D82

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal