Til forsiden

Elvedelta i Finnmark

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Vadsø Vestre Jakobselv Varangerfjorden (203)240.A11
Vadsø Skallelva Varangerfjorden (206)239.30
Alta Botnelva Kåfjordbotn (180)212.410
Alta Mattiselva Kåfjordbotn (181)212.4A2
Alta Altaelva Altafjorden (183)212.A0
Alta Transfarelv Altafjorden (184)212.7A0
Kvalsund Repparfjordelva Repparfjorden (185)213.A0
Kvalsund Russelva Revsbotn (186)218.A0
Porsanger Brennelva Brennelvfjord (187)224.2A0
Porsanger Lakselva Porsangerfjorden (188)224.A0
Porsanger Stabburselva Porsangerfj. (189)223.A11
Porsanger Ytre Billefjordelva Porsangerfjorden (190)222.7A
Porsanger Børselv Porsangerfjorden (191)225.A10
Lebesby Storelva Laksefjord (192)228.A11
Lebesby Adamselva Laksefjord (193)229.1
Lebesby Sørelva Storfjord (209)228.52
Lebesby Lille Porsangerelva Laksefjorden (258)227.5A
Berlevåg Trollfjordelva Trollfjorden (200)235.1Z
Berlevåg Skonsvikelva Skonsvika (201)235.32
Berlevåg Kongsfjordelva Austerbotn (259)236.51
Tana Julelva Tanafjorden (198)234.5A0
Tana Tanaelva Tanafjorden (199)234.A1
Båtsfjord Vesterelv Syltefjord (205)237.71
Båtsfjord Sandfjordelva Kvannvika (208)238.Z
Sør-Varanger Neidenelva Neidenfjorden (204)244.3
Sør-Varanger Munkelv Neidenfjorden (260)244.420
Sør-Varanger Grense Jakobselv Varangerfjorden (322)247.A0

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal