Til forsiden

Elvedelta i Hordaland

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Etne Etneelven Etnefjorden (57)041.A0
Kvinnherad Uskedalselvi Hardangerfjorden (58)045.22
Kvinnherad Storelva Dimmelsvik (60)045.31Z
Eidfjord Bjoreio / Veig Eidfjordvatnet (75)050.B0
Eidfjord Eitro Langavatnet (77)050.G4
Granvin Storelvi Granvinvatnet (72)052.1C
Voss Vosso / Joni Vangsvatnet (67)062.F0
Voss Strandaelvi Lønavatnet (68)062.G3
Voss Myrkdalselva Myrkdalsvatnet (69)062.H42
Voss Dyrvo Vangsvatnet (269)062.E22
Kvam Bruelva Hardangerfjorden (320)053.2Z
Masfjorden Haugsdalselvi Matrefjorden (56)067.2A

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal