Til forsiden

Elvedelta i Nordland

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Bodø Lakselva Misværfjorden (145)162.7A0
Bodø Refselva Kykkelvannet (333)162.7Z
Narvik Elvegårdselva /Skjoma Skjomen (150)173.A0
Narvik Rombakselva Rombaksbotn (152)174.3A0
Narvik Vassdalselva Hartvikvatnet (292)174.5C0
Narvik Skamdalselva Nedre Skamdalsvatn (294)174.2B0
Narvik Storelva Skjombotnen (339)173.6A
Bindal Åbjøra Åbjørvatn (127)144.B2
Bindal Åelva Osan/Floet (290)144.A1
Bindal Bogelva Tosen (291)144.610
Brønnøy Storelva Tosen (130)144.7A0
Leirfjord Hellesvikelva Leirfjorden (128)150.1
Leirfjord Storelva Meisfjorden (129)153.4Z
Leirfjord Leirelva og Ranelva Leirfjorden (131)153.220
Vefsn Drevja Vefsnfjorden (133)152.2A0
Vefsn Hattelva Ømmervatnet (135)152.D
Vefsn Kjerringhalselva Luktvatnet (288)152.E
Vefsn Herringelva Fustvatnet (289)152.B3
Grane Mellomvasselva/Simskarelva nedre Fiplingvtn. (136)151.DB3
Hattfjelldal Sørbuktelva Famnvatnet (280)155.F
Hattfjelldal Raudvasselva Famnvatnet (281)155.G
Hattfjelldal Raudvasselva Austre Krutvatn (282)155.D7D10
Hattfjelldal Skardmodalselva Unkervatn (283)151.FC0
Nesna Langseteelva Skogsleira (134)157.310
Hemnes Røssåga Sørfjorden (141)155.A0
Rana Straumdaleselva Øverstraumen (138)156.5Z
Rana Glomåa Langvatnet (142)156.CC0
Rana Langvassåga/Røvassåga Langvatn (144)156.CA0
Rana Virvasselva Virvatnet (276)156.GF
Rana Blakkåga Rauvassåga Svartisåga x (279)156.CAA1
Rana '''Elv''' Helgåvatn (287)157.4C
Rødøy Reppaelva Reppa (137)159.720
Meløy Storåga Bjerangsfjorden (140)159.9Z
Meløy Spilderdalselva Spildervatn (285)160.41A0
Gildeskål Sundfjorddalselva Sundfjorden (286)161.120
Beiarn Beiarelva Beiarfjorden (277)161.40
Saltdal Harodalselva Kvitbergvatnet (278)163.BA
Fauske Lakselva/Valnesfjordelva Valnesfjorden/Kåsmovatnet (146)164.3B
Fauske Leirelva Mellomvatnet (274)164.B4D2A
Sørfold Gjerdalselva Kobbvatnet (271)167.C2
Sørfold Lakselva Nordfjorden (272)166.51
Sørfold Trolldalselva Storskogvatnet (275)166.5E
Steigen Forsanelva Forsanbukta (328)170.HA
Tysfjord Storvatnet Mannfjorden (270)171.61Z
Tysfjord Austerdalselva Indre Tysfjord (295)171.8A0
Lødingen Heggedalselva Kanstadbotnen (338)177.7Z
Sortland Sørfjordelva Sørfjorden (147)178.54Z

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal