Til forsiden

Elvedelta i Oslo / Akershus

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Fet Leira Nitelva (4)002.CAA0
Fet Glomma Øyeren (5)002.D1
Hurdal Hurdalselva Hurdalssjøen (6)002.DAC2

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal