Til forsiden

Elvedelta i Oppland

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Lillehammer Lågen / Gausa Mjøsa (28)002.DD52
Dovre Jora Lågen (301)002.DK0
Skjåk Otta Pollvatnet (297)002.DHF4
Skjåk Ostre Bråtåvatnet (298)002.DHEB
Skjåk Sota Veltvatnet (306)002.DHED
Skjåk Otta Vågåvatnet (309)002.DHC0
Skjåk '''Innløpselv''' ystre Leirvatnet (312)002.DHFC
Skjåk '''Innløpselv''' nedre Leirvatnet (313)002.DHFC
Skjåk Skjøle Lundadalsvatnet (314)002.DHDB
Skjåk Skjøle utløp fra Lundadalsvatnet (315)002.DHDA
Lom Storåe Gjende (19)002.DGH
Lom Bøvre Vågåvatnet (20)002.DHBA10
Lom Smådøla Tesse (302)002.DHB2C
Vågå Leirvassåa Øvre Leirungen (22)002.DGG2Z
Nord-Fron Hinøgla / Søre Muru Slangen (25)002.DFBA5
Ringebu Lågen Losna (300)002.DE7
Østre Toten Lenaelva Mjøsa (303)002.DC43
Nordre Land Dokka-Etna Randsfjorden (27)012.EC72
Nord-Aurdal Tisleia Ølsjøen (24)012.JB1
Vestre Slidre Hydøla / Smådøla Larsgårdstjern (21)012.JCBA0
Vestre Slidre Krokåni Vasetvatnet (307)012.L2C
Vang Begna Slidrefjorden (23)012.M

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal