Til forsiden

Elvedelta i Østfold

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Halden Enningdalselva Iddefjorden (329)001.1A1
Fredrikstad Glomma Fredrikstad (1)xxx.xx

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal