Til forsiden

Elvedelta i Sør-Trøndelag

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Trondheim Gaula Gaulosen (108)122.A11
Hemne Fjelna Vinjefjorden (100)113.61
Hemne Søa Rovatnet (101)119.1B12
Snillfjord Bergselva/Snildalselva Snillfj. (103)119.4Z
Rissa Skauga Trondheimsfjorden (107)132.A2
Åfjord Stordalselva Stordalsvatnet (110)135.D21
Osen Steinsdalselva Steinsdalsosen (111)137.2A20
Meldal Svorka Vollmovatnet (105)121.AB0
Røros Glåma Brekkefjorden (113)002.T11
Melhus Skolda Svorksjøen (104)121.AAB
Selbu Nea Selbusjøen (112)123.B72

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal