Til forsiden

Elvedelta i Vestfold

KommuneElv Vann/Sjø(Nr.)Regine-id
Tønsberg Aulielva Byfjorden (29)014.12

Arealstatistikk for fylket

Uthevet skrift viser at deltaet skal overvåkes nærmere.
Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal