Til forsiden

Fylkesstatistikk for Vest-Agder

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112363.64.6
Industri og handelsområder121131.81.7
Områder tilknytta veg/jernbane122201.22.6
Havneområder12319.50.2
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14236.90.5
Åker og fulldyrka eng/beite2112069.126.3
Naturlig og overflatedyrka eng/beite23154.80.7
Lauvskog311624.37.9
Barskog312535.96.8
Blandingsskog31337.50.5
Strand, dyner og sandflater33129.80.4
Fjell i dagen / blokkmark33260.1
Områder med sparsom vegetasjon333230.62.9
Myr41222.30.3
Elver/kanaler5111100.114
Sjøer,vann og tjern512106.41.4
Gruntvannsområder i elver/vann51391.71.2
Gruntvannsområder i sjø5221103.114
Hav og sjøområder5231109.214.1
SUM7873.7100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal17539.6
Jordbruksareal2212427
Skog og annen fastmark31464.118.6
Våtmarker422.20.3
Vann53510.544.6
Ikke kartlagt900
SUM7873.7100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 6 delta
Lite berørte : 3
Middels berørte :3
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal