Til forsiden

Fylkesstatistikk for Rogaland

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112225.94.9
Industri og handelsområder12199.62.1
Områder tilknytta veg/jernbane122151.43.3
Havneområder12320.60.4
Massetak/dagbrudd131871.9
Åker og fulldyrka eng/beite2111241.526.7
Naturlig og overflatedyrka eng/beite231837.418
Lauvskog311512.311
Barskog312150.53.2
Blandingsskog3134.80.1
Strand, dyner og sandflater33116.20.3
Fjell i dagen / blokkmark33246.31
Områder med sparsom vegetasjon333171.93.7
Elver/kanaler511315.36.8
Sjøer,vann og tjern51294.62
Hav og sjøområder523673.214.5
SUM4648.6100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal1584.512.6
Jordbruksareal22078.944.7
Skog og annen fastmark3902.119.4
Våtmarker400
Vann51083.123.3
Ikke kartlagt900
SUM4648.6100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 7 delta
Lite berørte : 0
Middels berørte :7
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal