Til forsiden

Fylkesstatistikk for Sogn_og_Fjordane

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112678.96.7
Industri og handelsområder121272.72.7
Områder tilknytta veg/jernbane122399.63.9
Havneområder12333.10.3
Massetak/dagbrudd13116.10.2
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14128.60.3
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14228.70.3
Åker og fulldyrka eng/beite2112888.328.4
Naturlig og overflatedyrka eng/beite231483.64.8
Lauvskog311129712.7
Barskog312608.46
Blandingsskog31312.20.1
Fjell i dagen / blokkmark33210.90.1
Områder med sparsom vegetasjon333700.26.9
Myr412114.71.1
Elver/kanaler511569.65.6
Sjøer,vann og tjern512518.85.1
Gruntvannsområder i elver/vann51316.60.2
Gruntvannsområder i sjø522257.42.5
Hav og sjøområder5231240.512.2
SUM10175.9100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal11457.614.3
Jordbruksareal23371.933.1
Skog og annen fastmark3262925.8
Våtmarker4114.71.1
Vann52602.825.6
Ikke kartlagt900
SUM10175.9100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 14 delta
Lite berørte : 5
Middels berørte :7
Mye berørte :2


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal