Til forsiden

Fylkesstatistikk for Nord-Trøndelag

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112979.23.2
Industri og handelsområder121840.92.8
Områder tilknytta veg/jernbane122583.71.9
Havneområder12312.60
Flyplass12440.80.1
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14120
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14262.60.2
Åker og fulldyrka eng/beite2113679.112.2
Naturlig og overflatedyrka eng/beite231289.21
Lauvskog311875.72.9
Barskog312465815.5
Blandingsskog313701.32.3
Fjell i dagen / blokkmark33220.70.1
Områder med sparsom vegetasjon3331535.95.1
Myr4123272.210.9
Elver/kanaler5113606.712
Sjøer,vann og tjern5121634.75.4
Gruntvannsområder i elver/vann513851.12.8
Gruntvannsområder i sjø5223059.210.1
Hav og sjøområder5233439.711.4
SUM30145.2100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal12521.78.4
Jordbruksareal23968.313.2
Skog og annen fastmark37791.425.8
Våtmarker43272.110.9
Vann512591.541.8
Ikke kartlagt900
SUM30145.2100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 14 delta
Lite berørte : 9
Middels berørte :4
Mye berørte :1


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal