Til forsiden

Fylkesstatistikk for Akershus

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112409.91.4
Industri og handelsområder121254.90.9
Områder tilknytta veg/jernbane122242.10.8
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14225.30.1
Åker og fulldyrka eng/beite2115150.817.4
Naturlig og overflatedyrka eng/beite231276.90.9
Lauvskog3112527.18.5
Barskog312398.81.3
Blandingsskog313179.30.6
Fjell i dagen / blokkmark3323.70
Områder med sparsom vegetasjon3333724.512.6
Myr41255.60.2
Elver/kanaler5115448.218.4
Sjøer,vann og tjern512942531.8
Gruntvannsområder i elver/vann5131510.45.1
SUM29632.5100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal1932.23.1
Jordbruksareal25427.718.3
Skog og annen fastmark36833.423.1
Våtmarker455.70.2
Vann516383.655.3
Ikke kartlagt900
SUM29632.5100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 3 delta
Lite berørte : 2
Middels berørte :1
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal