Til forsiden

Fylkesstatistikk for Vestfold

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur11216.61.1
Industri og handelsområder121205.913.2
Områder tilknytta veg/jernbane12281.85.3
Havneområder1230.50
Åker og fulldyrka eng/beite211555.535.7
Lauvskog31125.41.6
Barskog312120.8
Områder med sparsom vegetasjon333214.213.8
Elver/kanaler511107.66.9
Sjøer,vann og tjern5120.70
Gruntvannsområder i elver/vann5130.70
Gruntvannsområder i sjø5221398.9
Hav og sjøområder523198.112.7
SUM1558100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal1304.819.6
Jordbruksareal2555.535.7
Skog og annen fastmark3251.616.1
Våtmarker400
Vann5446.128.6
Ikke kartlagt900
SUM1558100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 1 delta
Lite berørte : 0
Middels berørte :1
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal