Til forsiden

Fylkesstatistikk for Telemark

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112577.74.7
Industri og handelsområder121477.33.9
Områder tilknytta veg/jernbane122285.92.3
Flyplass1241080.9
Massetak/dagbrudd1312.20
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14214.80.1
Åker og fulldyrka eng/beite2112130.217.4
Naturlig og overflatedyrka eng/beite23196.50.8
Lauvskog3111086.48.9
Barskog3121349.111
Blandingsskog313362.73
Strand, dyner og sandflater3316.60.1
Fjell i dagen / blokkmark3323.60
Områder med sparsom vegetasjon333304.72.5
Myr412581.54.7
Elver/kanaler5111246.510.2
Sjøer,vann og tjern5123345.527.3
Gruntvannsområder i elver/vann513290.22.4
SUM12269.2100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal11465.811.9
Jordbruksareal22226.618.1
Skog og annen fastmark33113.225.4
Våtmarker4581.64.7
Vann5488239.8
Ikke kartlagt900
SUM12269.2100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 8 delta
Lite berørte : 2
Middels berørte :6
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal