Elvedelta - Status og overvåking

Utvalg av internasjonale delta

Delta Amacuro (Orinoco)

Land : Venezuela
Verdensdel : Sør Amerika


Sist oppdatert september 2005 av Geodatasenteret AS, Arendal