Elvedelta - Status og overvåking

Utvalg av internasjonale delta

Indus

Land : Pakistan
Verdensdel : Asia

Satellittbilde


    © SPOT 1987

[Større utgave av satellittbildet]


Sist oppdatert September 2005 av Geodatasenteret AS, Arendal