Elvedelta - Status og overvåking

Utvalg av internasjonale delta

Lena

Land : Russland
Verdensdel : Asia

    Lenadeltaet i Russland er med sine 61000km2 (inkludert områder rundt deltaet) et av verdens største naturreservater. Deltaet ligger ved 72 grader nord / 125 grader øst, og landskapet er dekket av permafrost året rundt. Vanntilførselen starter så langt sør som fjellene i Mongolia, og det relativt varme vannet gir et tynt vegetasjonsdekke og en fauna som er helt unik. Deltaet er blant annet kjent for sitt rike fugleliv og det er også funnet fossiler av mammut under permafrosten. Området er nærmest fritt for mennesklige inngrep, selv om man enkelte steder kan finne gamle veier og konstruksjoner fra GULAG-epoken da nordområdene ble brukt til fangeleirer.

Satellittbilde


Del av Lena-deltaet
© Statens kartverk Landsat 2000


[Større utgave av satellittbildet]


Sist oppdatert September 2005 av Geodatasenteret AS, Arendal