Elvedelta - Status og overvåking

Utvalg av internasjonale delta

Niger

Land : Nigeria
Verdensdel : Afrika


Sist oppdatert September 2005 av Geodatasenteret AS, Arendal