Tilbake tilforsiden

Utvalg av internasjonale delta

Po

Utsnitt fra deler av Po-deltaet
©NASA/Landsat 2000

Land : Italia
Verdensdel : Europa

Sist oppdatert September 2005 av Geodatasenteret AS, Arendal