Elvedelta - Status og overvåking

Utvalg av internasjonale delta

Yukon

Land : Alaska, USA
Verdensdel : Nord Amerika

Sist oppdatert september 2005 av Geodatasenteret AS, Arendal