Til forsiden

Oversikt over delta i databasen som er kategorisert til middels berørt

FylkeKommuneElvVann/SjøRegineAreal i daa.
Østfold Fredrikstad Glomma Fredrikstad xxx.xx 13762.9
Akershus Fet Leira Nitelva 002.CAA0 7045.6
Hedmark Hamar Flagstadelva Mjøsa 002.DC5A0 599.6
Hedmark Åmot Nordre Osa Osensjøen 002.JBB13 1278.2
Hedmark Stor-Elvdal Elva Glåma 002.L20 9300.9
Hedmark Rendalen Rena Lomnessjøen 002.JE3 1712.4
Hedmark Alvdal Folla Glåma 002.N21 1443.9
Oppland Skjåk Otta Pollvatnet 002.DHF4 2060.1
Oppland Skjåk Ostre Bråtåvatnet 002.DHEB 2246.6
Oppland Skjåk Otta Vågåvatnet 002.DHC0 1475
Oppland Lom Bøvre Vågåvatnet 002.DHBA10 7596.1
Oppland Lom Smådøla Tesse 002.DHB2C 672.7
Oppland Ringebu Lågen Losna 002.DE7 3826.5
Oppland Vang Begna Slidrefjorden 012.M 1046
Buskerud Kongsberg Jondalselva Numedalslågen 015.DZ 1543.1
Buskerud Ringerike Begna Sperillen 012.G9 2091.8
Buskerud Ringerike Sokna Tyrifjorden 012.DA1 1834
Buskerud Ringerike Storelva Tyrifjorden 012.E0 14455.9
Buskerud Flå Hallingdalselva Krøderen 012.CC10 1415.8
Buskerud Hol Storåne Hovsfj. 012.CFB110 1883.4
Buskerud Sigdal Eggedøla Solevatn 012.BE0 1150.4
Buskerud Sigdal Simoa Soneren 012.BC21 1926.1
Buskerud Krødsherad Fyranelva Krøderen 012.CB21A 1430.1
Buskerud Lier Lierelva Drammensfjorden 011.A0 1411.6
Buskerud Nore og Uvdal Uvdalselvi Fønnebøfjorden 015.JB4 636.4
Buskerud Nore og Uvdal Numedalslågen Norefj. 015.J2 368.2
Vestfold Tønsberg Aulielva Byfjorden 014.12 1558
Telemark Notodden Heddøla Heddalsvatn 016.EA21 2891.2
Telemark Nome Straumen Nomevatn 016.BA4 2195.6
Telemark Seljord Flatdøla Flatsjå 016.CC6 685
Telemark Kviteseid Dalaåi Sundkilen 016.BC12 600
Telemark Fyresdal Nedre Dalåa Fyresvatn 019.DC0 1169.6
Telemark Tokke Tokkeåni Bandak 016.BD6 1128.6
Aust Agder Bygland Otra Åraksfjorden 021.D82 1745.3
Vest Agder Kristiansand Tovdalselva Topdalsfjorden 020.4260 1042.5
Vest Agder Flekkefjord Fedaelva Kongevollvann 025.3C9 548.8
Rogaland Gjesdal Dirdalsåna Høgsfjorden 030.2A 767.4
Rogaland Gjesdal Frafjordåna Frafjorden 030.A1 707.3
Rogaland Forsand Espedalsåna Høgsfjorden 030.4A 498.1
Rogaland Forsand øvre Espedal øvre Espedal 030.4C1 555.5
Rogaland Forsand Lyseåna Lysefjorden 031.41 333.7
Rogaland Hjelmeland Storåna Årdalsfjorden 033.A0 1474.7
Rogaland Hjelmeland Vorma Jøsenfj./Tøtlandsvika 035.31 311.9
Hordaland Etne Etneelven Etnefjorden 041.A0 844.6
Hordaland Kvinnherad Uskedalselvi Hardangerfjorden 045.22 514.9
Hordaland Kvinnherad Storelva Dimmelsvik 045.31Z 685.2
Hordaland Eidfjord Bjoreio / Veig Eidfjordvatnet 050.B0 1135.7
Hordaland Granvin Storelvi Granvinvatnet 052.1C 1281
Hordaland Voss Vosso / Joni Vangsvatnet 062.F0 1172.3
Hordaland Voss Dyrvo Vangsvatnet 062.E22 380.2
Sogn og Fjordane Høyanger Storelva Sognefj. 070.22 268
Sogn og Fjordane Sogndal Årøyelvi Barsnesfjorden 077.A1 327.2
Sogn og Fjordane Aurland Aurlandselvi Vassbygdevatnet 072.C1 470
Sogn og Fjordane Luster Mørkridselvi Lustrafjorden 075.40 790.1
Sogn og Fjordane Hornindal Horndøla Hornindalsvatnet 089.C20 953.8
Sogn og Fjordane Gloppen Gloppeelva Gloppefjorden 087.20 1765.7
Sogn og Fjordane Stryn Loelva Lobukta 088.2A 950.4
Møre og Romsdal Vanylven Oselva Syvdsfjorden 093.22 487.5
Møre og Romsdal Vanylven Norddalselva/Vikelv Syvdsfjorden 093.32 254
Møre og Romsdal Vanylven Årskagelva Rovdefjorden 093.410 796.2
Møre og Romsdal Ørsta Bondalselva Hjørundfjord 097.1Z 1174.4
Møre og Romsdal Ørsta Norangsdalselva Norangsfjorden 097.4Z 480.3
Møre og Romsdal Ørsta Urkeelva Norangsfjorden 097.420 462.8
Møre og Romsdal Stranda Korsbrekkeelva Sunnylvsfjorden 098.6A0 309.3
Møre og Romsdal Vestnes Tressa Tresfjorden 102.620 747.2
Møre og Romsdal Rauma Heenselva Isfjorden 103.41 1720
Møre og Romsdal Nesset Visa Langfjorden 104.2A0 309.6
Møre og Romsdal Nesset Eira Eresfjorden 104.A 2232.8
Møre og Romsdal Fræna Moaelva/Sylteelva Frænafjorden 107.31 685.2
Møre og Romsdal Fræna Farstadelva Breivika 107.631 402.6
Møre og Romsdal Gjemnes Batnfjordselva Batnfjord 108.30 837.7
Møre og Romsdal Sunndal Usma Øksendalsbukta 109.4A0 556.8
Møre og Romsdal Sunndal Ålvundelva Ålvundfjord 111.5A1 703.4
Møre og Romsdal Surnadal Toåa Todalsfjorden 111.A0 1082.8
Møre og Romsdal Surnadal Surna Surnadalsfjorden 112.A0 8408.1
Møre og Romsdal Surnadal Bævra Hamnesfjorden 112.3A1 946.9
Møre og Romsdal Aure Todalselva Vinjefjorden 113.6Z 373.9
Sør Trøndelag Trondheim Gaula Gaulosen 122.A11 9596.6
Sør Trøndelag Hemne Fjelna Vinjefjorden 113.61 1093
Sør Trøndelag Snillfjord Bergselva/Snildalselva Snillfj. 119.4Z 525.1
Sør Trøndelag Rissa Skauga Trondheimsfjorden 132.A2 999.1
Sør Trøndelag Åfjord Stordalselva Stordalsvatnet 135.D21 954.4
Sør Trøndelag Osen Steinsdalselva Steinsdalsosen 137.2A20 1093.2
Sør Trøndelag Selbu Nea Selbusjøen 123.B72 7336.2
Nord Trøndelag Steinkjer Moldelva Hjellebotn 129.2Z 787.3
Nord Trøndelag Levanger Rinnelva Trondheimsfjorden 126.7Z 1096.5
Nord Trøndelag Høylandet Nordåa/Søråa Grongstadvatnet 139.AC4 3807.1
Nord Trøndelag Høylandet Kongsmoelva Indre Follafjorden 142.3A0 1660.4
Nordland Bodø Lakselva Misværfjorden 162.7A0 1707.6
Nordland Narvik Elvegårdselva /Skjoma Skjomen 173.A0 2728.6
Nordland Narvik Vassdalselva Hartvikvatnet 174.5C0 717.9
Nordland Narvik Storelva Skjombotnen 173.6A 340.2
Nordland Bindal Åelva Osan/Floet 144.A1 1689
Nordland Leirfjord Leirelva og Ranelva Leirfjorden 153.220 451.6
Nordland Rana Blakkåga Rauvassåga Svartisåga x 156.CAA1 5450.7
Nordland Rødøy Reppaelva Reppa 159.720 294
Nordland Gildeskål Sundfjorddalselva Sundfjorden 161.120 506.8
Nordland Beiarn Beiarelva Beiarfjorden 161.40 4511.4
Nordland Sørfold Lakselva Nordfjorden 166.51 596.5
Troms Tromsø Tønsvikelva Grøttsundet 199.21 2454.4
Troms Gratangen Meelva/Storelva Gratangsbotn 190.3A 1053
Troms Lavangen Spandalselva Lavangen 190.7Z 1692.1
Troms Målselv Mårelva Aursfjorden 196.4Z 1312.2
Troms Balsfjord Nordkjoselva Balsfjorden 198.A0 1985
Troms Lyngen Lyngsdalselva Lyngen 204.52 661.7
Troms Kvænangen Badderelva Badderfjorden 209.8A0 660.6
Troms Kvænangen Storelva Burfjorden 210.A0 1274.1
Finnmark Vadsø Vestre Jakobselv Varangerfjorden 240.A11 3901.4
Finnmark Alta Altaelva Altafjorden 212.A0 18111.4

Antall: 109

Arealstatistikk arealklassifiserte delta i databasen (Middels berørt )

CorineDekarProsent
1128919.64.1
1212553.11.2
12249202.3
123116.90.1
124584.40.3
131466.10.2
132613.40.3
141166.80.1
142879.80.4
21156828.126.1
2314549.12.1
3071.30
31119197.68.8
31215448.47.1
3132812.71.3
3313020.1
3327640.4
333137686.3
41199.80
41222051
42153.80
42359.40
51124963.111.5
51214439.76.6
5136351.72.9
5211652.40.8
52214545.96.7
523206549.5
SUM217986100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal119219.48.8
Jordbruksareal261377.328.2
Skog og annen fastmark352364.324
Våtmarker42418.31.1
Vann582606.537.9
Ikke kartlagt900
SUM217986100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 109 deltaTil toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal