Til forsiden

Oversikt over arealklassifiserte delta i databasen mellom 500 og 1000 daa

FylkeKommuneElvVann/SjøRegineAreal i daa.Inngrep
Østfold Halden Enningdalselva Iddefjorden 001.1A1 567.8 Lite berørt
Akershus Hurdal Hurdalselva Hurdalssjøen 002.DAC2 725 Lite berørt
Hedmark Hamar Svartelva Mjøsa 002.DC3A0 716.6 Lite berørt
Hedmark Hamar Flagstadelva Mjøsa 002.DC5A0 599.6 Middels berørt
Hedmark Rendalen Sølna Vesle Sølensjøen 311.EC2 960.5 Lite berørt
Hedmark Tynset Brya Finstadsjøen 002.JH6 574.7 Lite berørt
Oppland Skjåk Sota Veltvatnet 002.DHED 503.2 Lite berørt
Oppland Skjåk '''Innløpselv''' ystre Leirvatnet 002.DHFC 746.2 Lite berørt
Oppland Skjåk '''Innløpselv''' nedre Leirvatnet 002.DHFC 583.8 Lite berørt
Oppland Skjåk Skjøle utløp fra Lundadalsvatnet 002.DHDA 969.2 Lite berørt
Oppland Lom Storåe Gjende 002.DGH 695.7 Lite berørt
Oppland Lom Smådøla Tesse 002.DHB2C 672.7 Middels berørt
Oppland Vestre Slidre Krokåni Vasetvatnet 012.L2C 521.4 Lite berørt
Buskerud Hol Usteåne Ustedalsfjorden 012.CG6 885.9 Lite berørt
Buskerud Øvre Eiker Dørja Fiskumvatnet 012.AB1Z 577.1 Lite berørt
Buskerud Nore og Uvdal Uvdalselvi Fønnebøfjorden 015.JB4 636.4 Middels berørt
Telemark Seljord Flatdøla Flatsjå 016.CC6 685 Middels berørt
Telemark Kviteseid Dalaåi Sundkilen 016.BC12 600 Middels berørt
Telemark Nissedal Frøysdøl Nisser 019.F2A0 957.9 Lite berørt
Vest Agder Flekkefjord Fedaelva Kongevollvann 025.3C9 548.8 Middels berørt
Vest Agder Søgne Søgneelva Høllen 022.110 881.5 Lite berørt
Rogaland Gjesdal Dirdalsåna Høgsfjorden 030.2A 767.4 Middels berørt
Rogaland Gjesdal Frafjordåna Frafjorden 030.A1 707.3 Middels berørt
Rogaland Forsand øvre Espedal øvre Espedal 030.4C1 555.5 Middels berørt
Hordaland Etne Etneelven Etnefjorden 041.A0 844.6 Middels berørt
Hordaland Kvinnherad Uskedalselvi Hardangerfjorden 045.22 514.9 Middels berørt
Hordaland Kvinnherad Storelva Dimmelsvik 045.31Z 685.2 Middels berørt
Hordaland Voss Strandaelvi Lønavatnet 062.G3 762.5 Lite berørt
Hordaland Voss Myrkdalselva Myrkdalsvatnet 062.H42 832.6 Lite berørt
Sogn og Fjordane Balestrand Storelvi Fjærlandsfjorden 078.2A2 622.1 Mye berørt
Sogn og Fjordane Luster Mørkridselvi Lustrafjorden 075.40 790.1 Middels berørt
Sogn og Fjordane Førde Gjerlandselva Haukedalsvatnet 083.E0 847 Lite berørt
Sogn og Fjordane Hornindal Horndøla Hornindalsvatnet 089.C20 953.8 Middels berørt
Sogn og Fjordane Stryn Loelva Lobukta 088.2A 950.4 Middels berørt
Sogn og Fjordane Stryn Innigardselva Lovatnet 088.2B1 888.9 Lite berørt
Møre og Romsdal Vanylven Årskagelva Rovdefjorden 093.410 796.2 Middels berørt
Møre og Romsdal Vestnes Tressa Tresfjorden 102.620 747.2 Middels berørt
Møre og Romsdal Fræna Moaelva/Sylteelva Frænafjorden 107.31 685.2 Middels berørt
Møre og Romsdal Gjemnes Batnfjordselva Batnfjord 108.30 837.7 Middels berørt
Møre og Romsdal Sunndal Usma Øksendalsbukta 109.4A0 556.8 Middels berørt
Møre og Romsdal Sunndal Ålvundelva Ålvundfjord 111.5A1 703.4 Middels berørt
Møre og Romsdal Surnadal Søya Stangvikfjorden 111.7A0 500.7 Lite berørt
Møre og Romsdal Surnadal Bævra Hamnesfjorden 112.3A1 946.9 Middels berørt
Sør Trøndelag Hemne Søa Rovatnet 119.1B12 856.8 Lite berørt
Sør Trøndelag Snillfjord Bergselva/Snildalselva Snillfj. 119.4Z 525.1 Middels berørt
Sør Trøndelag Rissa Skauga Trondheimsfjorden 132.A2 999.1 Middels berørt
Sør Trøndelag Åfjord Stordalselva Stordalsvatnet 135.D21 954.4 Middels berørt
Sør Trøndelag Meldal Svorka Vollmovatnet 121.AB0 789.6 Lite berørt
Sør Trøndelag Melhus Skolda Svorksjøen 121.AAB 914.3 Lite berørt
Nord Trøndelag Steinkjer Moldelva Hjellebotn 129.2Z 787.3 Middels berørt
Nord Trøndelag Høylandet Flåtselva Øvre Flakkan 139.AD 948.6 Lite berørt
Nord Trøndelag Høylandet Bjørlielva Øyvatnet 139.AE 572.9 Lite Berørt
Nord Trøndelag Flatanger Storelva Jøssundfj 137.5Z 705 Lite berørt
Nordland Narvik Rombakselva Rombaksbotn 174.3A0 770 Lite berørt
Nordland Narvik Vassdalselva Hartvikvatnet 174.5C0 717.9 Middels berørt
Nordland Narvik Skamdalselva Nedre Skamdalsvatn 174.2B0 571.7 Lite berørt
Nordland Brønnøy Storelva Tosen 144.7A0 702.9 Lite berørt
Nordland Leirfjord Storelva Meisfjorden 153.4Z 695.5 Lite berørt
Nordland Vefsn Kjerringhalselva Luktvatnet 152.E 876.3 Lite berørt
Nordland Hattfjelldal Sørbuktelva Famnvatnet 155.F 569 Lite berørt
Nordland Rana Straumdaleselva Øverstraumen 156.5Z 713.5 Lite berørt
Nordland Rana '''Elv''' Helgåvatn 157.4C 559.2 Lite berørt
Nordland Meløy Storåga Bjerangsfjorden 159.9Z 712.3 Lite berørt
Nordland Gildeskål Sundfjorddalselva Sundfjorden 161.120 506.8 Middels berørt
Nordland Saltdal Harodalselva Kvitbergvatnet 163.BA 892 Lite berørt
Nordland Fauske Leirelva Mellomvatnet 164.B4D2A 562.1 Lite berørt
Nordland Sørfold Lakselva Nordfjorden 166.51 596.5 Middels berørt
Nordland Sørfold Trolldalselva Storskogvatnet 166.5E 634.2 Lite berørt
Nordland Steigen Forsanelva Forsanbukta 170.HA 539.4 Lite berørt
Nordland Tysfjord Storvatnet Mannfjorden 171.61Z 842.2 Lite berørt
Nordland Tysfjord Austerdalselva Indre Tysfjord 171.8A0 817 Lite berørt
Nordland Sortland Sørfjordelva Sørfjorden 178.54Z 696.7 Lite berørt
Troms Tromsø Skittenelva Grøtsundet 199.31 996.3 Lite berørt
Troms Sørreisa Tømmerelva Reisvatnet 193.5B 781.3 Lite berørt
Troms Lyngen Lyngsdalselva Lyngen 204.52 661.7 Middels berørt
Troms Kvænangen Badderelva Badderfjorden 209.8A0 660.6 Middels berørt
Finnmark Lebesby Sørelva Storfjord 228.52 643.6 Lite berørt

Antall: 77

Lite berørte : 46
Middels berørte :30
Mye berørte :1

Arealstatistikk arealklassifiserte delta i databasen mellom 500 og 1000 daa. ( Middels )

CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur1121652.13
Industri og handelsområder121313.20.6
Områder tilknytta veg/jernbane1221161.72.1
Havneområder12369.90.1
Massetak/dagbrudd131115.70.2
Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14149.10.1
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)142234.40.4
Åker og fulldyrka eng/beite21111049.119.8
Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311810.83.2
3071.30.1
Skog31912.61.6
Lauvskog3116623.611.9
Barskog3123261.85.8
Blandingsskog3131028.61.8
Strand, dyner og sandflater331129.60.2
Fjell i dagen / blokkmark33271.60.1
Områder med sparsom vegetasjon (inkl.sandbanker, strandenger m.m)3336876.912.3
Ferskvannsvåtmark4112.40
Myr4123184.35.7
Strandsump42153.80.1
Tidevannsflater42359.40.1
Elver/kanaler5113599.96.4
Sjøer,vann og tjern5126188.811.1
Gruntvannsområder i elver/vann513774.91.4
Tidevannsflater521158.40.3
Gruntvannsområder i sjø5222241.34
Hav og sjøområder5234181.67.5
SUM55876.8100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal13595.66.4
Jordbruksareal212859.923
Skog og annen fastmark318976.434
Våtmarker43300.25.9
Vann517144.930.7
Ikke kartlagt900
SUM55876.8100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 77 deltaTil toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal