Til forsiden

Delta som er mye berørt, men likevel med i databasen

FylkeKommuneElvVann/SjøRegineAreal i daa.
Hordaland Kvam Bruelva Hardangerfjorden 053.2Z 417.8
Sogn og Fjordane Balestrand Storelvi Fjærlandsfjorden 078.2A2 622.1
Sogn og Fjordane Lærdal Lærdalselvi Lærdalsfjorden 073.A11 1133.4
Møre og Romsdal Sunndal Driva Sunndalsfjorden 109.A0 4883.9
Nord Trøndelag Verdal Verdalselva Trondheimsfjorden 127.A0 8140.5

Antall: 5

Lite berørte : 0
Middels berørte :0
Mye berørte :5

Arealstatistikk arealklassifiserte delta i databasen (Mye berørt)

CorineDekarProsent
1121614.610.6
1211805.911.9
1225553.7
123490.3
1314.70
14136.10.2
14281.80.5
2111065.97
231383.32.5
311710.64.7
312637.14.2
313107.60.7
3321.50
333900.65.9
511817.15.4
512610.4
513129.40.9
5222942.919.4
5233293.521.7
SUM15197.7100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal14147.127.3
Jordbruksareal21449.39.5
Skog og annen fastmark32357.415.5
Våtmarker400
Vann57243.947.7
Ikke kartlagt900
SUM15197.7100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 5 deltaTil toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal