Til forsiden

Alderen på Økonomisk kartverk

    Arealklassifikasjonene er basert på N5raster (Rasterbildet av Økonomisk kartverk) som var tilgjengelig på etableringstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på flg:
    • Deltaet kan består av mange ØKblad. Her er kun angitt det mest sentrale kartbladet, og alderen på dette. For deler av deltaet kan alderen dermed avvike fra det oppgitte.
    • Kartblad av nyere dato er produsert digitalt. Her vil det forekomme ulike ajourføringsintervall for ulike tema i kartet. Det oppgitte årstallet gjelder da for produksjonsåret for N5raster, og ikke ajourføringsåret for kartinnholdet.

      Aktuelle lenker:
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal