Til forsiden

Elvedelta som er valgt ut for videre overvåking

 • Kart

  FylkeKommuneElvVann/SjøInngrepAreal i daa.(Nr.)Regine
  Østfold Fredrikstad Glomma Fredrikstad Middels berørt 13762.9 (1) xxx.xx
  Akershus Fet Leira Nitelva Middels berørt 7045.6 (4) 002.CAA0
  Hedmark Hamar Svartelva Mjøsa Lite berørt 716.6 (10) 002.DC3A0
  Hedmark Hamar Flagstadelva Mjøsa Middels berørt 599.6 (11) 002.DC5A0
  Hedmark Stor-Elvdal Elva Glåma Middels berørt 9300.9 (268) 002.L20
  Hedmark Alvdal Folla Glåma Middels berørt 1443.9 (8) 002.N21
  Oppland Skjåk Otta Pollvatnet Middels berørt 2060.1 (297) 002.DHF4
  Oppland Lom Bøvre Vågåvatnet Middels berørt 7596.1 (20) 002.DHBA10
  Oppland Ringebu Lågen Losna Middels berørt 3826.5 (300) 002.DE7
  Oppland Nordre Land Dokka-Etna Randsfjorden Lite berørt 5110.7 (27) 012.EC72
  Buskerud Ringerike Storelva Tyrifjorden Middels berørt 14455.9 (226) 012.E0
  Buskerud Flå Hallingdalselva Krøderen Middels berørt 1415.8 (217) 012.CC10
  Buskerud Hol Numedalslågen Ossjøen Lite berørt 1469.8 (222) 015.N7
  Buskerud Krødsherad Fyranelva Krøderen Middels berørt 1430.1 (214) 012.CB21A
  Buskerud Øvre Eiker Dørja Fiskumvatnet Lite berørt 577.1 (330) 012.AB1Z
  Buskerud Lier Lierelva Drammensfjorden Middels berørt 1411.6 (220) 011.A0
  Vestfold Tønsberg Aulielva Byfjorden Middels berørt 1558 (29) 014.12
  Telemark Notodden Heddøla Heddalsvatn Middels berørt 2891.2 (39) 016.EA21
  Telemark Nome Straumen Nomevatn Middels berørt 2195.6 (37) 016.BA4
  Telemark Sauherad Gvarvelva Nordsjø Lite berørt 2641.4 (38) 016.C9
  Telemark Kviteseid Dalaåi Sundkilen Middels berørt 600 (33) 016.BC12
  Telemark Tokke Tokkeåni Bandak Middels berørt 1128.6 (30) 016.BD6
  Aust Agder Grimstad Nidelva Rore Lite berørt 1257.5 (41) 019.AA
  Aust Agder Bygland Otra Åraksfjorden Middels berørt 1745.3 (40) 021.D82
  Vest Agder Kristiansand Tovdalselva Topdalsfjorden Middels berørt 1042.5 (46) 020.4260
  Vest Agder Søgne Søgneelva Høllen Lite berørt 881.5 (263) 022.110
  Vest Agder Lindesnes Audna Sniksfjorden Lite berørt 1159 (262) 023.A11
  Vest Agder Lyngdal Lygna Lyngdalsfjorden Lite berørt 3987.2 (44) 024.A0
  Rogaland Gjesdal Dirdalsåna Høgsfjorden Middels berørt 767.4 (49) 030.2A
  Hordaland Eidfjord Eitro Langavatnet Lite berørt 3855.5 (77) 050.G4
  Hordaland Granvin Storelvi Granvinvatnet Middels berørt 1281 (72) 052.1C
  Hordaland Voss Strandaelvi Lønavatnet Lite berørt 762.5 (68) 062.G3
  Hordaland Voss Dyrvo Vangsvatnet Middels berørt 380.2 (269) 062.E22
  Sogn og Fjordane Balestrand Vetleelvi Vetlefjorden Lite berørt 278.4 (85) 078.5A
  Sogn og Fjordane Balestrand Storelvi Fjærlandsfjorden Mye berørt 622.1 (86) 078.2A2
  Sogn og Fjordane Sogndal Årøyelvi Barsnesfjorden Middels berørt 327.2 (93) 077.A1
  Sogn og Fjordane Førde Gjerlandselva Haukedalsvatnet Lite berørt 847 (325) 083.E0
  Sogn og Fjordane Stryn Kjenndalselva Lovatnet Lite berørt 417.1 (323) 088.2C
  Sogn og Fjordane Stryn Innigardselva Lovatnet Lite berørt 888.9 (324) 088.2B1
  Møre og Romsdal Stranda Korsbrekkeelva Sunnylvsfjorden Middels berørt 309.3 (236) 098.6A0
  Møre og Romsdal Vestnes Tressa Tresfjorden Middels berørt 747.2 (238) 102.620
  Møre og Romsdal Nesset Eira Eresfjorden Middels berørt 2232.8 (243) 104.A
  Møre og Romsdal Sunndal Driva Sunndalsfjorden Mye berørt 4883.9 (250) 109.A0
  Møre og Romsdal Surnadal Toåa Todalsfjorden Middels berørt 1082.8 (252) 111.A0
  Sør Trøndelag Trondheim Gaula Gaulosen Middels berørt 9596.6 (108) 122.A11
  Sør Trøndelag Røros Glåma Brekkefjorden Lite berørt 3486.2 (113) 002.T11
  Sør Trøndelag Melhus Skolda Svorksjøen Lite berørt 914.3 (104) 121.AAB
  Sør Trøndelag Selbu Nea Selbusjøen Middels berørt 7336.2 (112) 123.B72
  Nord Trøndelag Verdal Verdalselva Trondheimsfjorden Mye berørt 8140.5 (118) 127.A0
  Nord Trøndelag Snåsa Jørstadelva Snåsavatnet Lite berørt 5908.5 (261) 128.CA0
  Nordland Hattfjelldal Raudvasselva Austre Krutvatn Lite berørt 330.4 (282) 155.D7D10
  Nordland Rana Glomåa Langvatnet Lite berørt 10194 (142) 156.CC0
  Nordland Rana Virvasselva Virvatnet Lite berørt 2962.8 (276) 156.GF
  Nordland Beiarn Beiarelva Beiarfjorden Middels berørt 4511.4 (277) 161.40
  Nordland Tysfjord Storvatnet Mannfjorden Lite berørt 842.2 (270) 171.61Z
  Troms Målselv Målselva Malangen Lite berørt 22947.5 (162) 196.A10
  Troms Balsfjord Nordkjoselva Balsfjorden Middels berørt 1985 (168) 198.A0
  Troms Storfjord Signaldalselva Storfjorden Lite berørt 5483 (172) 204.7
  Troms Storfjord Skibotnelva Storfjorden Lite berørt 5881.7 (175) 205.1
  Troms Nordreisa Reisaelva Reisafjorden Lite berørt 16457.1 (264) 208.A0
  Finnmark Alta Altaelva Altafjorden Middels berørt 18111.4 (183) 212.A0
  Finnmark Porsanger Lakselva Porsangerfjorden Lite berørt 9383 (188) 224.A0
  Finnmark Porsanger Stabburselva Porsangerfj. Lite berørt 4651.4 (189) 223.A11
  Finnmark Tana Tanaelva Tanafjorden Lite berørt 40105.5 (199) 234.A1
  Finnmark Sør-Varanger Neidenelva Neidenfjorden Lite berørt 7947.4 (204) 244.3

  Antall: 65

  Arealstatistikk

  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11281862.7
  Industri og handelsområder1213607.41.2
  Områder tilknytta veg/jernbane1224564.51.5
  Havneområder123166.20.1
  Flyplass124625.20.2
  Massetak/dagbrudd131291.50.1
  Deponier132613.40.2
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)141152.10.1
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1425820.2
  Åker og fulldyrka eng/beite21145150.215
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2312584.70.9
  Lauvskog31138969.513
  Barskog31216231.85.4
  Blandingsskog3133178.51.1
  Heisamfunn i fjellet3221292.90.4
  Strand, dyner og sandflater331202.70.1
  Fjell i dagen / blokkmark332747.40.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl.sandbanker, strandenger m.m)33324154.68
  Myr4125583.11.9
  Strandsump42133.60
  Tidevannsflater42359.40
  Salt/brakkvannsvåtmark, strandsump44115020.5
  Elver/kanaler51138189.312.7
  Sjøer,vann og tjern51219610.76.5
  Gruntvannsområder i elver/vann51320447.46.8
  Tidevannsflater5219647.63.2
  Gruntvannsområder i sjø52231562.510.5
  Hav og sjøområder52322234.47.4
  SUM300170.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal118787.26.3
  Jordbruksareal24773515.9
  Skog og annen fastmark384777.328.2
  Våtmarker47178.32.4
  Vann514169247.2
  Ikke kartlagt900
  SUM300170.3100.0

  Statistikken er beregnet på grunnlag av 65 delta  Til toppen


  Sist oppdatert februar 2007 avGeodatasenteret AS, Arendal