Til forsiden

Oversikt over arealklassifiserte delta i databasen som er mellom 250 og 500 daa

FylkeKommuneElvVann/SjøIntern nr.RegineAreal i daa.Inngrep
Oppland Skjåk Skjøle Lundadalsvatnet (314)002.DHDB 326.6 Lite berørt
Buskerud Nore og Uvdal Numedalslågen Norefj. (221)015.J2 368.2 Middels berørt
Aust Agder Froland Vatndalselva Skjeggedalsåni (334)020.BCA 432.7 Lite Berørt
Vest Agder Åseral Monnåna Ljoslandsvatnet (45)022.G1 254.6 Lite berørt
Rogaland Forsand Espedalsåna Høgsfjorden (48)030.4A 498.1 Middels berørt
Rogaland Forsand Lyseåna Lysefjorden (55)031.41 333.7 Middels berørt
Rogaland Hjelmeland Vorma Jøsenfj./Tøtlandsvika (53)035.31 311.9 Middels berørt
Hordaland Voss Dyrvo Vangsvatnet (269)062.E22 380.2 Middels berørt
Hordaland Kvam Bruelva Hardangerfjorden (320)053.2Z 417.8 Mye berørt
Hordaland Masfjorden Haugsdalselvi Matrefjorden (56)067.2A 371.7 Lite berørt
Sogn og Fjordane Høyanger Storelva Sognefj. (80)070.22 268 Middels berørt
Sogn og Fjordane Balestrand Vetleelvi Vetlefjorden (85)078.5A 278.4 Lite berørt
Sogn og Fjordane Sogndal Årøyelvi Barsnesfjorden (93)077.A1 327.2 Middels berørt
Sogn og Fjordane Aurland Aurlandselvi Vassbygdevatnet (94)072.C1 470 Middels berørt
Sogn og Fjordane Stryn Kjenndalselva Lovatnet (323)088.2C 417.1 Lite berørt
Sogn og Fjordane Stryn Bødalselva Lovatnet (327)088.2B21 464.9 Lite berørt
Møre og Romsdal Vanylven Oselva Syvdsfjorden (230)093.22 487.5 Middels berørt
Møre og Romsdal Vanylven Norddalselva/Vikelv Syvdsfjorden (231)093.32 254 Middels berørt
Møre og Romsdal Ørsta Norangsdalselva Norangsfjorden (234)097.4Z 480.3 Middels berørt
Møre og Romsdal Ørsta Urkeelva Norangsfjorden (235)097.420 462.8 Middels berørt
Møre og Romsdal Stranda Korsbrekkeelva Sunnylvsfjorden (236)098.6A0 309.3 Middels berørt
Møre og Romsdal Nesset Visa Langfjorden (242)104.2A0 309.6 Middels berørt
Møre og Romsdal Fræna Farstadelva Breivika (246)107.631 402.6 Middels berørt
Møre og Romsdal Aure Todalselva Vinjefjorden (256)113.6Z 373.9 Middels berørt
Nord Trøndelag Namdalseid Oksdøla Litl-botnet (331)138.3Z 395.5 Lite berørt
Nord Trøndelag Høylandet Fiskåa Øyvatnet (336)139.AF 469.6 Lite Berørt
Nord Trøndelag Høylandet Øyelva Øyvatnet (337)139.AE 377.2 Lite Berørt
Nordland Narvik Storelva Skjombotnen (339)173.6A 340.2 Middels berørt
Nordland Bindal Bogelva Tosen (291)144.610 399.8 Lite berørt
Nordland Leirfjord Hellesvikelva Leirfjorden (128)150.1 410.1 Lite berørt
Nordland Leirfjord Leirelva og Ranelva Leirfjorden (131)153.220 451.6 Middels berørt
Nordland Hattfjelldal Raudvasselva Austre Krutvatn (282)155.D7D10 330.4 Lite berørt
Nordland Rødøy Reppaelva Reppa (137)159.720 294 Middels berørt
Nordland Meløy Spilderdalselva Spildervatn (285)160.41A0 378.3 Lite berørt
Nordland Lødingen Heggedalselva Kanstadbotnen (338)177.7Z 375.9 Lite Berørt
Finnmark Alta Botnelva Kåfjordbotn (180)212.410 422.7 Lite berørt
Finnmark Alta Mattiselva Kåfjordbotn (181)212.4A2 252 Lite berørt
Finnmark Kvalsund Russelva Revsbotn (186)218.A0 299.4 Lite berørt
Finnmark Berlevåg Skonsvikelva Skonsvika (201)235.32 392.6 Lite berørt

Antall: 39

Lite berørte : 19
Middels berørte :19
Mye berørte :1

Arealstatistikk Arealklassifiserte delta i Norge mindre enn 500 daa.

CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112417.32.9
Industri og handelsområder121129.70.9
Områder tilknytta veg/jernbane122400.12.7
Havneområder12323.40.2
Massetak/dagbrudd13153.60.4
Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14118.50.1
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1428.20.1
Åker og fulldyrka eng/beite2112914.320
Naturlig og overflatedyrka eng/beite231696.74.8
Lauvskog3111845.412.6
Barskog312887.26.1
Blandingsskog313157.91.1
Strand, dyner og sandflater33128.50.2
Fjell i dagen / blokkmark33261.70.4
Områder med sparsom vegetasjon (inkl.sandbanker, strandenger m.m)333166511.4
Ferskvannsvåtmark41112.80.1
Myr4123562.4
Elver/kanaler511936.36.4
Sjøer,vann og tjern512741.75.1
Gruntvannsområder i elver/vann513661.64.5
Gruntvannsområder i sjø522949.66.5
Hav og sjøområder5231624.611.1
SUM14590100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal11050.67.2
Jordbruksareal23611.324.8
Skog og annen fastmark34645.631.8
Våtmarker4368.82.5
Vann54913.533.7
Ikke kartlagt900
SUM14590100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 39 deltaTil toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal