Til forsiden

Oversikt over elvedelta i elvedeltadatabasen som helt eller delvis er vernet.

FylkeKommuneElvVann/Sjø(Nr.)RegineVern
(Link til Lovdata)
Østfold Fredrikstad Glomma Fredrikstad (1) 002.A20 Øra naturreservat våtmark
Akershus Fet Leira Nitelva (4) 002.CAA0 Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater (våtmark).
Akershus Fet Glomma Øyeren (5) 002.D1 Nordre Øyeren naturreservat våtmark
Akershus Hurdal Hurdalselva Hurdalssjøen (6) 002.DAC2 Hurdalselvdeltaet naturreservat våtmark
Hedmark Hamar Svartelva Mjøsa (10) 002.DC3A0 Åkersvika naturreservat våtmark
Hedmark Hamar Flagstadelva Mjøsa (11) 002.DC5A0 Åkersvika naturreservat våtmark
Hedmark Sør-Odal Vesleåa Sognnesjøen/Storsjøen (15) 002.EB2 Seimsjøen naturreservat våtmark
Hedmark Stor-Elvdal Nordre Atna Atnsjøen (7) 002.LF0 Atnsjømyrene naturreservat
Hedmark Rendalen Sølna Vesle Sølensjøen (13) 311.EC2 Lille Sølensjø naturreservat våtmark
Hedmark Os Tufsinga Femunden (17) 311.J41 Tufsingdeltaet naturreservat våtmark
Oppland Lillehammer Lågen / Gausa Mjøsa (28) 002.DD52 Lågendeltaet FF og NR
Oppland Skjåk Otta Vågåvatnet (309) 002.DHC0 Risheimøyi naturreservat omfatter deler av deltaet
Oppland Lom Storåe Gjende (19) 002.DGH Jotunheimen nasjonalpark
Oppland Lom Bøvre Vågåvatnet (20) 002.DHBA10 Del vernet som Åsjo naturreservat.
Oppland Vågå Leirvassåa Øvre Leirungen (22) 002.DGG2Z Jotunheimen nasjonalpark
Oppland Ringebu Lågen Losna (300) 002.DE7 Fåvang naturreservat
Oppland Østre Toten Lenaelva Mjøsa (303) 002.DC43 Totenvika naturreservat
Oppland Nordre Land Dokka-Etna Randsfjorden (27) 012.EC72 Dokkadeltaet naturreservat våtmark
Oppland Vestre Slidre Hydøla / Smådøla Larsgårdstjern (21) 012.JCBA0 Øyadn naturreservat våtmark
Oppland Vang Begna Slidrefjorden (23) 012.M Lomendeltaet fuglefredningsområde
Buskerud Ringerike Sokna Tyrifjorden (225) 012.DA1 Karlsrudtangen naturreservat våtmark
Buskerud Ringerike Storelva Tyrifjorden (226) 012.E0 Averøya naturreservat våtmark
Buskerud Hol Storåne Hovsfj. (227) 012.CFB110 Hovsfjorden naturreservat våtmark
Buskerud Sigdal Eggedøla Solevatn (213) 012.BE0 Solevatn naturreservat myr
Buskerud Øvre Eiker Dørja Fiskumvatnet (330) 012.AB1Z Fiskumvannet naturreservat
Buskerud Lier Lierelva Drammensfjorden (220) 011.A0 Linnestranda naturreservat våtmark
Vestfold Tønsberg Aulielva Byfjorden (29) 014.12 Ilene naturreservat våtmark
Telemark Notodden Heddøla Heddalsvatn (39) 016.EA21 Semsøyene naturreservat edellauvskog
Telemark Nome Straumen Nomevatn (37) 016.BA4 Nomevatn fuglefredningsområde
Telemark Sauherad Gvarvelva Nordsjø (38) 016.C9 Årnesbukta naturreservat våtmark
Telemark Seljord Flatdøla Flatsjå (35) 016.CC6 Humleneset edellauvskog
Aust Agder Grimstad Nidelva Rore (41) 019.AA Bjorsund naturreservat våtmark
Vest Agder Lindesnes Audna Sniksfjorden (262) 023.A11 Nedre Audna naturreservat våtmark
Vest Agder Lyngdal Lygna Lyngdalsfjorden (44) 024.A0 Nedre Lyngdalselva fuglefredningsområde
Hordaland Eidfjord Eitro Langavatnet (77) 050.G4 Hardangervidda nasjonalpark
Hordaland Granvin Storelvi Granvinvatnet (72) 052.1C Granvindeltaet naturreserat våtmark
Hordaland Voss Strandaelvi Lønavatnet (68) 062.G3 Lønaøyane naturreservat våtmark
Hordaland Voss Myrkdalselva Myrkdalsvatnet (69) 062.H42 Naturvernområde etter Plan- og bygningsloven.
Hordaland Voss Dyrvo Vangsvatnet (269) 062.E22 Rekvesøyane naturreservat
Sogn og Fjordane Balestrand Vetleelvi Vetlefjorden (85) 078.5A Vetlefjordsøyra naturreservat våtmark
Sogn og Fjordane Balestrand Storelvi Fjærlandsfjorden (86) 078.2A2 Bøyaøyra naturreservat våtmark
Sogn og Fjordane Gloppen Gloppeelva Gloppefjorden (82) 087.20 Bukta fuglefredningsområde
Møre og Romsdal Stranda Korsbrekkeelva Sunnylvsfjorden (236) 098.6A0 Korsbrekke naturreservat
Møre og Romsdal Vestnes Tressa Tresfjorden (238) 102.620 Tresfjorden naturreservat
Møre og Romsdal Rauma Heenselva Isfjorden (241) 103.41 Hensøran naturreservat
Møre og Romsdal Nesset Eira Eresfjorden (243) 104.A Nauste naturreservat
Møre og Romsdal Fræna Moaelva/Sylteelva Frænafjorden (245) 107.31 Sylteosen fuglefredningsområde
Møre og Romsdal Fræna Farstadelva Breivika (246) 107.631 Farstadbukta naturreservat
Møre og Romsdal Gjemnes Batnfjordselva Batnfjord (247) 108.30 Batnfjordsøra naturreservat
Møre og Romsdal Sunndal Usma Øksendalsbukta (248) 109.4A0 Øksendalsøra naturreservat
Møre og Romsdal Surnadal Toåa Todalsfjorden (252) 111.A0 Todalsøran naturreservat
Møre og Romsdal Surnadal Søya Stangvikfjorden (253) 111.7A0 Søysetøran naturreservat
Møre og Romsdal Surnadal Surna Surnadalsfjorden (254) 112.A0 Surna fuglefredningsområde / naturreservat våtmark
Sør Trøndelag Trondheim Gaula Gaulosen (108) 122.A11 Gaulosen naturreservat våtmark / Landskapsv.
Sør Trøndelag Meldal Svorka Vollmovatnet (105) 121.AB0 Litlebumyran naturreservat våtmark
Nord Trøndelag Levanger Rinnelva Trondheimsfjorden (332) 126.7Z Rinnleiret naturreservat
Nord Trøndelag Verdal Verdalselva Trondheimsfjorden (118) 127.A0 Ørin naturreservat edellauvskog
Nord Trøndelag Namdalseid Årgårdselva Løgnin (117) 138.A21 Åsnes naturreservat våtmark
Nord Trøndelag Lierne Inderdalsåa Ulen (126) 308.2C0 Ulendeltaet naturreservat våtmark
Nord Trøndelag Høylandet Flåtselva Øvre Flakkan (124) 139.AD Flakkan naturreservat og fuglefredningsområde
Nord Trøndelag Høylandet Øyelva Øyvatnet (337) 139.AE Øie naturreservat og fuglefredningsområde
Nordland Vefsn Drevja Vefsnfjorden (133) 152.2A0 Drevjaleira naturreservat våtmark
Nordland Grane Mellomvasselva/Simskarelva nedre Fiplingvtn. (136) 151.DB3 Simskarmyra naturreservat myr
Nordland Hattfjelldal Sørbuktelva Famnvatnet (280) 155.F Favnvassdalen landskapsvernområde
Nordland Hattfjelldal Raudvasselva Famnvatnet (281) 155.G Storslettmyra naturreservat myr
Nordland Rana Glomåa Langvatnet (142) 156.CC0 Glomådeltaet landskapsvernområde
Nordland Saltdal Harodalselva Kvitbergvatnet (278) 163.BA Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Nordland Sørfold Lakselva Nordfjorden (272) 166.51 Laksågaosen naturreservat. havstrand.
Nordland Sørfold Trolldalselva Storskogvatnet (275) 166.5E Rago nasjonalpark
Troms Tromsø Lakselv Lakselvbukta (170) 203.52 Lakselvbukt naturreservat våtmark
Troms Tromsø Breivikelva Ullsfjorden (171) 203.2A0 Verneplan kyst - Sandbukta naturreservat
Troms Kvæfjord Lakselva Gullesfjord (153) 178.90 Gullesfjordbotn naturreservat våtmark
Troms Målselv Målselva Malangen (162) 196.A10 Målselvutløpet naturreservat våtmark
Troms Målselv Anjavasselva Anjavatnet (166) 196.DDD Øvre Dividal Nasjonalpark
Troms Balsfjord Nordkjoselva Balsfjorden (168) 198.A0 Nordkjosbotn naturreservat våtmark
Troms Storfjord Skibotnelva Storfjorden (175) 205.1 Verneplan Kyst
Troms Nordreisa Reisaelva Reisafjorden (264) 208.A0 Reisautløpet naturreservat våtmark
Finnmark Porsanger Stabburselva Porsangerfj. (189) 223.A11 Stabbursnes naturreservat
Finnmark Porsanger Børselv Porsangerfjorden (191) 225.A10 Børselvosen naturreservat våtmark
Finnmark Lebesby Adamselva Laksefjord (193) 229.1 Adamsfjord naturreservat våtmark
Finnmark Tana Tanaelva Tanafjorden (199) 234.A1 Tanamunningen naturreservat
Finnmark Båtsfjord Sandfjordelva Kvannvika (208) 238.Z Sandfjordneset naturreservat geologi
Finnmark Sør-Varanger Neidenelva Neidenfjorden (204) 244.3 Neiden- og Munkefjord naturreservat våtmark
Finnmark Sør-Varanger Munkelv Neidenfjorden (260) 244.420 Neiden- og Munkefjord naturreservat våtmark

Antall : 84

Til toppen
Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal