Til forsiden

Oversikt over elvedelta i elvedeltadatabasen som ligger i, eller er en del av verna vassdrag

Kilde: NVE

FylkeKommuneElvVann/SjøInternt nr.Regine
Østfold Halden Enningdalselva Iddefjorden (329) 001.1A1
Akershus Fet Leira Nitelva (4) 002.CAA0
Akershus Hurdal Hurdalselva Hurdalssjøen (6) 002.DAC2
Hedmark Stor-Elvdal Nordre Atna Atnsjøen (7) 002.LF0
Hedmark Rendalen Sølna Vesle Sølensjøen (13) 311.EC2
Hedmark Tolga Hola Langsjøen (14) 311.GC2
Hedmark Tynset Brya Finstadsjøen (9) 002.JH6
Hedmark Os Tufsinga Femunden (17) 311.J41
Oppland Dovre Jora Lågen (301) 002.DK0
Oppland Skjåk Ostre Bråtåvatnet (298) 002.DHEB
Oppland Skjåk Sota Veltvatnet (306) 002.DHED
Oppland Skjåk Skjøle Lundadalsvatnet (314) 002.DHDB
Oppland Skjåk Skjøle utløp fra Lundadalsvatnet (315) 002.DHDA
Oppland Lom Storåe Gjende (19) 002.DGH
Oppland Lom Bøvre Vågåvatnet (20) 002.DHBA10
Oppland Vågå Leirvassåa Øvre Leirungen (22) 002.DGG2Z
Buskerud Ringerike Sokna Tyrifjorden (225) 012.DA1
Buskerud Ringerike Storelva Tyrifjorden (226) 012.E0
Buskerud Ringerike Urula Sperillen (228) 012.G22
Buskerud Hemsedal Grøndøla Fagersetvatnet (216) 012.CDBA4
Buskerud Hol Numedalslågen Ossjøen (222) 015.N7
Buskerud Sigdal Eggedøla Solevatn (213) 012.BE0
Buskerud Sigdal Simoa Soneren (224) 012.BC21
Telemark Sauherad Gvarvelva Nordsjø (38) 016.C9
Telemark Seljord Flatdøla Flatsjå (35) 016.CC6
Vest Agder Kristiansand Tovdalselva Topdalsfjorden (46) 020.4260
Vest Agder Søgne Søgneelva Høllen (263) 022.110
Vest Agder Lyngdal Lygna Lyngdalsfjorden (44) 024.A0
Rogaland Gjesdal Frafjordåna Frafjorden (52) 030.A1
Rogaland Forsand Espedalsåna Høgsfjorden (48) 030.4A
Rogaland Forsand øvre Espedal øvre Espedal (50) 030.4C1
Rogaland Hjelmeland Vorma Jøsenfj./Tøtlandsvika (53) 035.31
Hordaland Etne Etneelven Etnefjorden (57) 041.A0
Hordaland Eidfjord Bjoreio / Veig Eidfjordvatnet (75) 050.B0
Hordaland Granvin Storelvi Granvinvatnet (72) 052.1C
Hordaland Voss Vosso / Joni Vangsvatnet (67) 062.F0
Hordaland Voss Strandaelvi Lønavatnet (68) 062.G3
Hordaland Voss Myrkdalselva Myrkdalsvatnet (69) 062.H42
Sogn og Fjordane Luster Mørkridselvi Lustrafjorden (97) 075.40
Sogn og Fjordane Førde Gjerlandselva Haukedalsvatnet (325) 083.E0
Sogn og Fjordane Hornindal Horndøla Hornindalsvatnet (84) 089.C20
Sogn og Fjordane Stryn Loelva Lobukta (88) 088.2A
Sogn og Fjordane Stryn Kjenndalselva Lovatnet (323) 088.2C
Sogn og Fjordane Stryn Innigardselva Lovatnet (324) 088.2B1
Sogn og Fjordane Stryn Bødalselva Lovatnet (327) 088.2B21
Møre og Romsdal Ørsta Bondalselva Hjørundfjord (233) 097.1Z
Møre og Romsdal Ørsta Norangsdalselva Norangsfjorden (234) 097.4Z
Møre og Romsdal Nesset Visa Langfjorden (242) 104.2A0
Møre og Romsdal Sunndal Ålvundelva Ålvundfjord (251) 111.5A1
Møre og Romsdal Surnadal Toåa Todalsfjorden (252) 111.A0
Møre og Romsdal Surnadal Søya Stangvikfjorden (253) 111.7A0
Møre og Romsdal Aure Todalselva Vinjefjorden (256) 113.6Z
Sør Trøndelag Trondheim Gaula Gaulosen (108) 122.A11
Sør Trøndelag Snillfjord Bergselva/Snildalselva Snillfj. (103) 119.4Z
Sør Trøndelag Osen Steinsdalselva Steinsdalsosen (111) 137.2A20
Sør Trøndelag Meldal Svorka Vollmovatnet (105) 121.AB0
Sør Trøndelag Røros Glåma Brekkefjorden (113) 002.T11
Sør Trøndelag Melhus Skolda Svorksjøen (104) 121.AAB
Nord Trøndelag Verdal Verdalselva Trondheimsfjorden (118) 127.A0
Nord Trøndelag Namdalseid Årgårdselva Løgnin (117) 138.A21
Nord Trøndelag Snåsa Jørstadelva Snåsavatnet (261) 128.CA0
Nord Trøndelag Lierne Inderdalsåa Ulen (126) 308.2C0
Nord Trøndelag Høylandet Nordåa/Søråa Grongstadvatnet (123) 139.AC4
Nord Trøndelag Høylandet Flåtselva Øvre Flakkan (124) 139.AD
Nord Trøndelag Høylandet Kongsmoelva Indre Follafjorden (125) 142.3A0
Nord Trøndelag Høylandet Bjørlielva Øyvatnet (335) 139.AE
Nord Trøndelag Høylandet Fiskåa Øyvatnet (336) 139.AF
Nord Trøndelag Høylandet Øyelva Øyvatnet (337) 139.AE
Nordland Bodø Lakselva Misværfjorden (145) 162.7A0
Nordland Bodø Refselva Kykkelvannet (333) 162.7Z
Nordland Narvik Vassdalselva Hartvikvatnet (292) 174.5C0
Nordland Vefsn Drevja Vefsnfjorden (133) 152.2A0
Nordland Vefsn Hattelva Ømmervatnet (135) 152.D
Nordland Vefsn Kjerringhalselva Luktvatnet (288) 152.E
Nordland Vefsn Herringelva Fustvatnet (289) 152.B3
Nordland Rana Straumdaleselva Øverstraumen (138) 156.5Z
Nordland Rana Glomåa Langvatnet (142) 156.CC0
Nordland Rana '''Elv''' Helgåvatn (287) 157.4C
Nordland Beiarn Beiarelva Beiarfjorden (277) 161.40
Nordland Saltdal Harodalselva Kvitbergvatnet (278) 163.BA
Nordland Fauske Lakselva/Valnesfjordelva Valnesfjorden/Kåsmovatnet (146) 164.3B
Nordland Sørfold Lakselva Nordfjorden (272) 166.51
Nordland Sørfold Trolldalselva Storskogvatnet (275) 166.5E
Nordland Tysfjord Storvatnet Mannfjorden (270) 171.61Z
Nordland Lødingen Heggedalselva Kanstadbotnen (338) 177.7Z
Troms Tromsø Breivikelva Ullsfjorden (171) 203.2A0
Troms Lavangen Spandalselva Lavangen (156) 190.7Z
Troms Målselv Målselva Malangen (162) 196.A10
Troms Målselv Anjavasselva Anjavatnet (166) 196.DDD
Troms Målselv Rostadelva Lille Rostadvatn (169) 196.F4
Troms Tranøy Lakselv Sørlivatnet (154) 194.D
Troms Balsfjord Nordkjoselva Balsfjorden (168) 198.A0
Troms Lyngen Lyngsdalselva Lyngen (173) 204.52
Troms Nordreisa Reisaelva Reisafjorden (264) 208.A0
Troms Kvænangen Badderelva Badderfjorden (178) 209.8A0
Troms Kvænangen Storelva Burfjorden (179) 210.A0
Finnmark Vadsø Vestre Jakobselv Varangerfjorden (203) 240.A11
Finnmark Vadsø Skallelva Varangerfjorden (206) 239.30
Finnmark Alta Mattiselva Kåfjordbotn (181) 212.4A2
Finnmark Alta Altaelva Altafjorden (183) 212.A0
Finnmark Alta Transfarelv Altafjorden (184) 212.7A0
Finnmark Kvalsund Repparfjordelva Repparfjorden (185) 213.A0
Finnmark Kvalsund Russelva Revsbotn (186) 218.A0
Finnmark Porsanger Brennelva Brennelvfjord (187) 224.2A0
Finnmark Porsanger Lakselva Porsangerfjorden (188) 224.A0
Finnmark Porsanger Stabburselva Porsangerfj. (189) 223.A11
Finnmark Porsanger Ytre Billefjordelva Porsangerfjorden (190) 222.7A
Finnmark Porsanger Børselv Porsangerfjorden (191) 225.A10
Finnmark Lebesby Storelva Laksefjord (192) 228.A11
Finnmark Lebesby Lille Porsangerelva Laksefjorden (258) 227.5A
Finnmark Berlevåg Trollfjordelva Trollfjorden (200) 235.1Z
Finnmark Tana Julelva Tanafjorden (198) 234.5A0
Finnmark Tana Tanaelva Tanafjorden (199) 234.A1
Finnmark Båtsfjord Vesterelv Syltefjord (205) 237.71
Finnmark Båtsfjord Sandfjordelva Kvannvika (208) 238.Z
Finnmark Sør-Varanger Neidenelva Neidenfjorden (204) 244.3
Finnmark Sør-Varanger Munkelv Neidenfjorden (260) 244.420
Finnmark Sør-Varanger Grense Jakobselv Varangerfjorden (322) 247.A0

Antall : 118

Til toppen
Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret AS, Arendal
''